اندروید

فارسی کردن گوشی اندروید

اکثر کاربران کشور ما دوست دارند زبان منوی گوشی خود به زبان شیرین فارسی تغییر دهند. اما پس از تهیه گوشی اندرویدی خود متوجه می شوند که زبان فارسی در…
آموزش فارسی سازی گوشی اندروید
فهرست